Medlemsskap

Kontigent

Medlemskontigent for 2017/18 består av treningsavgift + medlemsavgift + støttemedlemsskap for en foresatt.

Treningsavgift

Treningsavgift varierer med gruppetilhørighet og deltakelse på antall treninger/uke:

Gruppe A aktive svømmere med lisens – 1200 kr/år
Gruppe A og B, 2-3 eller flere treninger pr uke – 1000 kr/år
Gruppe C og D, en trening pr uke – 650 kr/år
Masters 1300 kr/år

Kontigent

Medlemsavgift 100kr/år
Støttemedlem 100 kr/år

Egenandel stevner og reiser

Når det kjøres til stevner og kurs skal deltakerne kjøre i lag så langt det er plass.

Overnatting

Klubben dekker l overnatting og l middag for voksen lagleder, en trener og svømmere som deltar på to-dagers stevner. For stevner langt unna med lang reise dekkes ekstra overnatting forut for stevnet.

Klubben dekker 2 overnattinger og 2 middager for voksen lagleder trener og svømmere som deltar på tre-dagers stevner. For stevner langt unna med lang reise dekkes ekstra overnatting.

Hvis det er flere enn 4 svømmere og det kreves en bil nr. 2 dekker klubben overnatting og middag til sjåfør som skal bidra i arbeidet med å støtte opp og passe på klubbens svømmere sammen med lagleder.

Klubben dekker ikke overnatting eller middag for andre som følger på stevner Dersom det er mulig med rimelig overnatting bør dette velges. Dersom hotell bestilles dette med «IDRETTSPRISER» og regning sendes kasserer i klubben. Overnattingsutgifter skal avklares med kasserer på forhånd.

Mat

Middag: Maks 200, – pr svømmer og maks 300, – pr. voksen. Ønskes dyrere mat dekkes overskytende av hver enkelt og blir sått opp i reiseregningen.

Ved overnatting på skole/hytte o. l. dekker klubben innkjøp av sunn mat til frokost, lunsj og middag.

Svømmere skal ha med egen niste på lørdag. Ved hotellovernatting kan de lage seg niste på hotellet på klubbens regning.

Egenandel

Svømmerne som deltar betaler en egenandel på kr. 500. – på overnattingsstevner.

Rekrutter

Rekruttene betaler ingen egenandel, og får heller ingen mat på dagsstevner. Kjøring dekkes ikke av klubben og det oppfordres til samkjøring både av sosiale og miljømessige hensyn.

Rekrutter deltar IKKE på overnattingsstevner.