Om SSLK

Styret i Sunndal SLK

Leder      Eilif Gundersen 
Nestleder    Ole-Anders Andreassen 
Kasserer     Lisbeth Thorsø 
Sekretær     Trine Kurseth 
Foreldrekontakt Ingunn Innerdal 
Styremedlem   Einar S Flaa 
Svømmeskolen   Ivar Tronsgård 
Varamedlemmer  Trine Ytrestøyl
         Stig Roger Wullum 
 
Valgkomite    Inger Hilde Wullum
         Fred Gundersen

Oppmann     Tine Grytnes Laskerud

Trenere og instruktører

Hovedtrener   Ole-Anders Andreassen
Trener C     Einar S Flaa
Trener D     Trine Hjelset
Instruktør    Mona Wirum